HÃY NGHE LỜI NHẮC NHỞ CỦA CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 13:1-9  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 13:3

“… Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.”

  1. Lý do lời nhắc nhở?
  2. Nội dung lời nhắc nhở.
  3. Thái độ đáp ứng với lời Chúa nhắc nhở.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT

Chi phái 1– Tôn vinh Chúa

Chấp sự  Đoàn Ngọc Liêm – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An– Giảng luận

Ung Thị Bích Lan – TB. Phụ nữ – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin