Thursday, June 13, 2024
spot_img

NHỜ CẬY CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 2:1-7  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 2:1

“… Sau điều đó, Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va như vầy: Tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy đi lên. Đa-vít tiếp: Tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hếp-rôn.

  1. Nhờ cậy Chúa như thế nào?
  2. Nhờ cậy Chúa với thái độ ra sao?
  3. Nhờ cậy Chúa phải làm gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Anh Nguyễn Thanh – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI