Monday, July 15, 2024
spot_img

NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN NƠI CHÚA

Kinh thánh: Luca 7:1-10  -o0o-     Câu gốc : Luca 7:9

“… Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy

  1. Người có đức tin nơi Chúa, biểu hiện qua điều gì?
  2. Người có đức tin nơi Chúa, sẽ nhận được gì?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Chấp sự Trần Thanh Hường – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI