HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ê-phê-sô 6:1-3   -o0o-     Câu gốc : Xuất 20:12

“… Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho

Giảng luận: Mục sư Nc Tân Đức Hải
HDCT: Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm

About admin