Friday, April 19, 2024
spot_img

CHỨC VỤ CAO QUÝ

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

Kinh thánh: Giăng 12:20-26     -o0o-     Câu gốc : I Ti-mô-thê 3:13

“…Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.

  1. Vì sao gọi là chức vụ cao quý?
  2. Người nhận lãnh chức vụ cao quý phải làm gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Tôn vinh Chúa “Hát Cho Người Hầu Việc Chúa” – Ái Tâm

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI