Tuesday, July 16, 2024
spot_img

GIỮ ĐẠO

(HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG)

Kinh thánh: Tít 1:5-9     -o0o-     Câu gốc : Tít 1:9

“…hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.

  1. Đối với chính mình.
  2. Đối với gia đình.
  3. Đối với Chúa và Hội thánh của Ngài.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Hội Đồng Bất Thường

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Ông ĐẶNG NGỌC XUÂN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI