ƠN PHƯỚC CỦA NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 16:1-11     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 16:2

“…Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. ”


1.Người thuộc về Chúa, phải sống như thế nào?
2.Người thuộc về Chúa, hưởng ơn phước gì?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Thầy giáo CAO VĂN THÀNH – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin