TÔI THẤY

Kinh thánh: Ê-Sai 6:1-8 -o0o- Câu gốc : Ê-Sai 6:1
“… Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.”

1. Tôi thấy Chúa.
2. Tôi thấy mình không xứng đáng.
3. Tôi nghe thấy Chúa kêu gọi.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư Nc TRƯƠNG QUANG DUÂN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư NC TRƯƠNG QUANG DUÂN – Giảng luận

Thầy giáo CAO VĂN THÀNH – TB. TTN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin