SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA ĐẸP LÒNG

Kinh thánh: Rô-ma 12:1-2     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 12:1    

“…Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

1.Dâng đời sống mình cho Chúa.

2.Không bắt chước theo đời.

3.Đổi mới.

4.Khám phá nhiều việc tốt lành.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Thầy giáo CAO VĂN THÀNH – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.