NGỌN ĐÈN KỲ DIỆU

Kinh thánh: Thi Thiên 119:1-16     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 119:105    

“…Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”

1.Lời Chúa như ngọn đèn kỳ diệu ra sau?

2.Thái độ phải bày tỏ khi hiểu biết Kinh Thánh như ngọn đèn kỳ diệu như thế nào?

3.Kết quả như ngọn đèn kỳ diệu đem lại cho chúng ta ra sau?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ANH – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Tổng kết – Thánh Kinh Hè 2019

Chấp sự LÊ THANH HẢI VŨ – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

ĐẶNG THỊ XUÂN THU – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.