COI CHỪNG TỘI VÔ TÍN

Kinh thánh: Phục truyền 1:19-46     -o0o-     Câu gốc: Phục truyền 1:31b,32

“…Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.

1.Biểu hiện của sự vô tín.

2.Hậu quả của việc vô tín.

3.Để thắng hơn sự vô tín.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Thiên Hương – Tôn vinh Chúa

Chấp sự NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Thầy giáo CAO VĂN THÀNH – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.