NGƯỜI ĐƯỢC DỰ PHẦN VỚI CHÚA

Kinh thánh: Luca 5:1-11     -o0o-     Câu gốc: Luca 5:10

“…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.

1.Những đặc điểm Chúa muốn chọn người sẽ dự phần với Chúa.

2.Cần biết được điều Chúa quan tâm.

3.Biết điều Chúa muốn cho công việc Chúa.

4.Kết quả của người được dự phần với Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Anh NGUYỄN THANH – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.