HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 15:1-9     -o0o-     Câu gốc: Ma-thi-ơ 15:4a

“…Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi.

1.Một số quan niệm thiếu xót về hiếu kính.

2.Kiểu thể hiện sự hiếu kính Chúa không muốn thấy, chắc cha mẹ cũng không vui.

3.Cách hiếu kính Chúa dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Ban Thiếu niên & Thiếu nhi– Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện dâng hiến


Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

CHI HIẾU – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.