ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN

Kinh thánh: Giăng 21:1-14     -o0o-     Câu gốc: Giăng 21:6

“…Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa.

1.Nếu Chúa không hướng dẫn.

2.Lý do được Chúa hướng dẫn.

3.Cách Chúa hướng dẫn.

4.Kết quả được Chúa hướng dẫn.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

HỒNG HẠNH – Tôn vinh Chúa

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện dâng hiến


Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Chấp sự LƯU CÔNG THUẬN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.