NHÌN BIẾT CHÚA

Kinh thánh: Luca 24:13-25     -o0o-     Câu gốc: Luca 24:30-31

“…Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.

1.Những ngăn trở khiến không nhìn biết Chúa.

2.Phương cách để nhìn biết Chúa.

3.Kết quả của đời sống nhìn biết Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện dâng hiến


Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Anh TRẦN TẤN THI – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.