Friday, April 19, 2024
spot_img

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC SINH

Kinh thánh: Giăng 20:19-31     -o0o-     Câu gốc: Giăng 20:20b – 21

“…Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.

1.Bình an giữa những sợ hãi.

2.Bình an để thi hành sứ mạng.

3.Bình an giữa những nghi ngờ.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT


Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Thánh ca Hoan Ca Phục Sinh – Ban Thiếu nhi

Thi ca Mừng Chúa Phục Sinh – 2 Thiếu niên

Thánh ca Hy Vọng Mới – Ban Trung Tráng niên

Thi ca Jêsus Đấng Sống – 2 Thiếu nhi

Kinh thánh Giăng 20:19-31 – Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH

Chấp sự LÊ THANH HẢI VŨ – Cầu nguyện dâng hiến


Mục sư LƯU THUẬN AN – Ban Sứ điệp Phục sinh

Thánh ca Chúa Mong Anh Về – Trọng Tín

Ông ĐẶNG NGỌC XUÂNA – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI