VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Kinh thánh: Giô-suê 6:1-20     -o0o-     Câu gốc: Giô-suê 6:1-2

“…Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra.2Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi.”

1.Bằng đời sống tin cậy lời Chúa.

2.Bằng hành động của đức tin.

3.Cẩn thận trước những cám dỗ.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái  2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện dâng hiến

Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.