THÁNH LỄ BÁP-TEM

THÁNH LỄ BÁP-TEM ĐẦY PHƯỚC HẠNH

Thật cảm ơn Chúa, Ngài cho Hội thánh của Ngài tại Tân Minh thật nhiều ơn phước trong Thánh lễ Báp-tem đầy phước hạnh

DANH SÁCH CHỊU BÁP-TEM

  1. NGUYỄN TRỌNG LUẬT
  2. HUỲNH VĂN NGÀ
  3. NGUYỄN PHẠM HỒNG TÌNH
  4. TRẦN TRỌNG TÍN
  5. BÙI AN BÌNH
  6. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
  7. ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG THẢO
  8. NGUYỄN ĐẶNG THIÊN KIM

Một số hình ảnh ghi nhận:


About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.