HƯỚNG VỀ NHÀ CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 84:1-12     -o0o-     Câu gốc: Thi Thiên 84:1-2

“…Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay! Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.”

1.Để có thể hướng về nhà Chúa.

2.Kết quả khi hướng về nhà Chúa.

3.Hành động thực tiễn khi hướng về nhà Chúa

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện dâng hiến

Ông ĐẶNG NGỌC XUÂN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.