ĐƯỢC SỰ KHÔN NGOAN

Kinh thánh: Gia cơ 1:5-8     -o0o-     Câu gốc: Gia cơ 1:5

“…Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi,không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

1.Nhận biết mình thiếu khôn ngoan.

2.Cầu xin Chúa.

3.Phải có lập trường vững vàng.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sự LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện dâng hiến

Anh NGUYỄN HOÀNG AN KHƯƠNG – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.