BÀY TỎ SỰ SÁNG CỦA CHÚA

Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-16     -o0o-     Câu gốc: II Cô-rinh-tô 4:6

“…Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! —đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”

1.Vì sao phải bày tỏ sự sáng của Chúa?

2.Thái độ bày tỏ sự sáng của Chúa như thế nào?

3.Cách bày tỏ sự sáng của Chúa

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Quản nhiệm Hội thánh

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện dâng hiến

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.