THÁO GỠ NHỮNG NGĂN TRỞ CÔNG VIỆC CHÚA

Kinh thánh: Công vụ 11:1-18     -o0o-     Câu gốc: Công vụ 11:17

“…Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?”

1.Những ngăn trở đến từ đâu?

2.Cách tháo gỡ những ngăn trở là gì?

3.Kết quả ra sau?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Quản nhiệm Hội thánh

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

UNG THỊ BÍCH LAN– Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.