ĐỨC TIN MẠNH MẼ

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 2:1-13     -o0o-     Câu gốc: II Ti-mô-thê 2:1

“…Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ..”

  1. Phải được luyện tập.

2. Áp dụng đúng lời Chúa.

3. Chịu khó nhọc.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện dâng hiến

Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.