Monday, July 15, 2024
spot_img

NẾP SỐNG ĐẠO CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12     -o0o-     Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1

“…Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.”

1.Sống đẹp ý Chúa.

2. Sống giữ mình.

3. Phải yêu thương nhau.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sự LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện dâng hiến

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI