Thursday, June 13, 2024
spot_img

NGƯỜI SỐNG TRONG SỰ DẪN DẮT CỦA CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:13-23  -o0o-   Câu gốc: Ma-thi-ơ 2:13

“…Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết..”

  1. Lý do cần sự dẫn dắt của Chúa?
  2. Cách Chúa dẫn dắt.
  3. Biểu hiện và phước hạnh của người sống theo sự hướng dẫn của Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện Dâng hiến

Ông  ĐOÀN NGỌC LIÊM  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI