NGƯỜI CÓ CHÚA Ở CÙNG

Kinh thánh: Luca 1:26-38 & 2:1-7  -o0o-   Câu gốc: Luca 1:28

“…Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn,mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.”

  1. Thế nào là đời sống có Chúa ở cùng?
  2. Phước hạnh của người có Chúa ở cùng là gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:


Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT


Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện Dâng hiến

Thầy giáo CAO VĂN THÀNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.