Ý NGHĨA CHÚA GIÁNG SINH

Kinh thánh: Giăng 1:1-13  -o0o-   Câu gốc: Giăng 1:12

“…Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,là ban cho những kẻ tin danh Ngài.

    1. Chúa Giê-xu đem sự sống cho thế giới đang chết.
    2. Chúa Giê-xu đem ánh sáng cho tâm linh tối tăm.
    3. Chúa Giê-xu đem địa vị mới cho tội nhân.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư  NGUYỄN VĂN HOÀNG – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Ông  NGUYỄN VĂN TỨ  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Mục sư  NGUYỄN VĂN HOÀNG  – Cầu nguyện chúc phước

 

 

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.