ĐỜI SỐNG ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

Kinh thánh: Luca 1:5-17  -o0o-   Câu gốc: Luca 1:6

“…Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.

    1. Nếp sống công bình.
    2. Chấp nhận tha thứ.
    3. Cầu nguyện kiên trì.
    4. Sửa soạn cho Chúa.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – Cầu nguyện Dâng hiến

Cô  TRẦN THỊ CHI HIẾU  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.