ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CHỊU KHINH DỂ ĐÂU

Kinh thánh: Đaniên 5:22-31  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 5:20

“…Nhưng vì lòng người tự cao, và tính người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển.

    1. Thế nào là khinh dể Chúa?
    2. Người khinh dể Chúa sống ra sao?
    3. Đức Chúa Trời không chịu khinh dể, nên Ngài đã tỏ ra như thế nào?

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện Dâng hiến

Cô  HỒNG HẠNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.