CHÚA THI HÀNH SỰ CÔNG BÌNH

Kinh thánh: Đaniên 4:10-37  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 4:37

“…Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa,ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống..”

    1. … Nhưng Chúa cho cơ hội để ăn năn.
    2. … Cách chân thật và ngay thẳng.
    3. … Theo ý muốn tốt lành của Ngài.


 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện dâng con

Chi phái 1   – Tôn Vinh Chúa

Thầy  BẢO TRUNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.