Cụ bà BÙI VĂN NGÔ về nước Chúa

THÔNG BÁO

Quản nhiệm & Ban Chấp Sự – Hội Thánh Tin Lành TÂN MINH

Trân trọng báo tin cùng toàn thể Hội thánh

Bà BÙI VĂN NGÔ

(Nhũ danh HUỲNH THỊ XUÂN)

Sinh năm 1941

(đã yên nghỉ trong Chúa lúc 2h00, ngày 12/11/2018  Tại Tân Minh –  Hàm Tân – Bình Thuận)

  • Lễ Nhập quan: 19 giờ 30, ngày 12/11/2018 tại nhà riêng
  •                                    (KP1, TT. Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận)
  • Cầu nguyện: 19 giờ 30, ngày 13/11/2018
  •  
  • Lễ Di quan: 08 giờ 00, ngày 14/11/2018
  •                                    (Tại Tư Gia)
  • An táng: Tại nghĩa trang 3 xã – Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận

xin thông báo để Hội thánh được biết và Cầu nguyện

Một số hình ảnh ghi nhận:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.