HAI CÁCH SỐNG

Kinh thánh: Đaniên 2:1-24; 46-49  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 2:18

“…Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.

  1. Cách sống không có Chúa.
  2. Cách sống có Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.