TÌNH YÊU THƯƠNG THẬT

Kinh thánh: I Côrinhtô 13:1-13  -o0o-   Câu gốc: I Côrinhtô 13:13

Nên bây giờ còn có ba điều nầy:Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

    1. Giá trị của tình yêu thương thật.
    2. Biểu hiện của tình yêu thương thật.
    3. Tình yêu thương thật thì trường tồn bất duyệt.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Mục sư  PHẠM XUÂN NGHĨA – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện Dâng hiến

Thầy giáo  CAO VĂN THÀNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.