TUỔI TRẺ CƠ ĐỐC CẦN BIẾT

Kinh thánh: Truyền Đạo 11:9-10 & 12:1-7  -o0o-   Câu gốc: Truyền Đạo 12:1a

Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi.”

  1. Cách sống của tuổi trẻ hôm nay ảnh hưởng đến cõi đời đời.
  2. Cách sống của tuổi trẻ hôm nay ảnh hưởng đến cả cuộc đời.
  3. Cuộc đời chống qua và cơ hội không còn nữa.


 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Ban Thanh Thiếu niên   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện Dâng hiến

Em  NGUYỄN THÀNH ĐẠT  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.