TIN VÀ SỐNG

Kinh thánh: Tít 2:1-15  -o0o-   Câu gốc: Tít 2:11-12

“Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian,phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức”

    1. TIN.
    2. SỐNG.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – Cầu nguyện Dâng hiến

Cô  XUÂN THU  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.