ĐỂ ĐƯỢC MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN

Kinh thánh: Tít 1:10-16  -o0o-   Câu gốc: Tít 1:13

“Lời chứng nầy là thật. Vì vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được mạnh mẽ trong đức tin”        (Theo BHĐTT)

    1. Nhận ra những sai trật trong đời sống.
    2. Học biết lẽ thật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  LÊ THANH HẢI VŨ – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Cô  TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.