HẦU VIỆC CHÚA – CẦN BIẾT VÀ CẦN LÀM

Kinh thánh: Nê-hê-mi 4:7-23  -o0o-   Câu gốc: Nê-hê-mi 4:14

 1. Cần biết:
 • Kẻ thù không để yên cho chúng ta.
 • Sự ngã lòng sẽ len lỗi vào trong chúng ta.
 • Đức Chúa Trời bênh vực những ngưởi thuộc về Ngài.
 1. Cần làm:
  • Cầu nguyện.
  • Trang bị vũ khí.
  • Hỗ trợ cho nhau.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Chia sẻ lời Chúa

Thầy giáo  CAO VĂN THÀNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.