Anh LƯU CHÂU về nước Chúa

THÔNG BÁO

Quản nhiệm & Ban Chấp Sự – Hội Thánh Tin Lành TÂN MINH

Trân trọng báo tin cùng toàn thể Hội thánh

Anh LƯU CHÂU

Sinh năm 1964

(đã yên nghỉ trong Chúa lúc 17h00, ngày 15/9/2018  Tại Tân Minh –  Hàm Tân – Bình Thuận)

 

  • Lễ Nhập quan: 10 giờ 00, ngày 16/9/2018 tại nhà riêng

                                   (tại Kp2, TT. Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận)

  • Cầu nguyện: 19 giờ 30, ngày 16-17/9/2017
  • Lễ Di quan: 7 giờ 30, ngày 18/9/2018 (Tại Nhà Nguyện Tin lành Tân Minh)
  • An táng: Tại nghĩa trang Thôn 3 – Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận

xin thông báo để Hội thánh được biết và Cầu nguyện

Một số hình ảnh ghi nhận:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.