TÁC DỤNG LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17  -o0o-   Câu gốc: II Ti-mô-thê 3:16

    1. Trong quá khứ.
    2. Trong hiện tại.
    3. Trong tương lai.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Ban Cơ Đốc Giáo Dục   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện Dâng hiến

Mục sư  NGUYỄN VĂN NGỌC – Giảng lời Chúa

Cô  NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.