ĐỜI SỐNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN

Kinh thánh: Tít 1:1-9  -o0o-   Câu gốc: Tít 1:1

    1. Đối với Chúa.
    2. Đối với gia đình.
    3. Đối với chính mình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện Dâng hiến

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.