NÓI VÀ IM LẶNG

Kinh thánh: Châm ngôn 15:1-7  

    1. Chúa ban cho khả năng nói.
    2. Im lặng là khả năng cần phải tập luyện.
    3. Quân bình giữa nói và im lặng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Mục sư CAO NGUYỄN DUY THỨC  – Chia sẻ lời Chúa

Em  LƯU NGUYỄN ÁI TÂM – Tôn vinh Chúa

Chấp sự  LƯU CÔNG THUẬN – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.