THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA

Kinh thánh: Nê-hê-mi 8:1-18  -o0o-   Câu gốc: Nê-hê-mi 8:5-6

    1. Quý trọng lời Chúa.
    2. Mong muốn hiểu lời Chúa.
    3. Áp dụng lời Chúa vào trong đời sống.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa

Cô  PHẠM THỊ HOÀI NHI – Tôn vinh Chúa

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện Dâng hiến

Cô  UNG THỊ BÍCH LAN  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.