ĐẶC TÍNH CỦA LỜI CHÚA

ĐẶC TÍNH CỦA LỜI CHÚA

Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 4:12


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT

Ông  ĐOÀN NGỌC LIÊM  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.