PHƯƠNG ÁN CHÍNH THỨC NHÀ THỜ

HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG

CHỌN PHƯƠNG ÁN NHÀ THỜ

 

Chủ tọa Hội đồng: Mục sư Lưu Thuận An – Quản nhiệm Hội thánh

Thư ký Hội đồng: Cs. Bùi Văn Thạnh – TKHT

Thu và Phát phiếu: Anh Nguyễn Thanh – Cs. Trần Trọng Nhân

 

Số phiếu phát ra và nhận vào: 52

     Số phiếu không hợp lệ: 01

     Số phiếu chọn phương án 1: 46/51 (90.1%)

     Số phiếu chọn phương án 2: 05/51(9.8%)

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh Hội đồng

Mục sư LƯU THUẬN AN – Quản nhiệm Hội thánh

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Thư ký Hội đồng

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện Cảm tạ Chúa

PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CHỌN

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.