TỪ BỎ CON NGƯỜI CŨ

Kinh thánh: Cô-lô-se 3:8-10  -o0o-   Câu gốc: Galati 5:16

    1. Làm thế nào để từ bỏ con người cũ?
    2. Vì sao từ bỏ con người cũ?
    3. Phương cách để từ bỏ con người cũ là gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – Giải trình Phương án Nhà thờ

 

Chấp sự  LƯU CÔNG THUẬN – HDCT

Chi phái 3   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.