Monday, April 15, 2024
spot_img

BÍ QUYẾT HỘI THÁNH PHÁT TRIỂN

Kinh thánh: Công vụ 11:19-30  -o0o-   Câu gốc: Công vụ 11:26

  1. Làm chứng.
  2. Chăm sóc.
  3. Huấn luyện.
  4. Chia sẻ

HỘI ĐỒNG LƯU QUẢN NHIỆM

 

–     Chủ tọa: Ms Võ Thành Phê – UV.TLH/Mục vụ tỉnh Bình Thuận
–     Thư ký viết biên bản: Ông Nguyễn Văn Tứ
–     Phát, Thu và Kiểm phiếu: Đặng Thị Xuân Thu, Cô Trần Thị Thiên Hương

Ông Cao Văn Thành, Ông Nguyễn Thanh.

 

Kết quả bầu cử:

            Tổng số phát ra & thu vào: 45 phiếu.

                        Phiếu lưu: 38 phiếu

                        Phiếu không lưu: 07 phiếu

            Kết quả: 84.44% thuận lưu Quản nhiệm

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư VÕ THÀNH PHÊ  – Cầu nguyện Dâng Hội đồng cho Chúa

Chi phái  2  – Tôn Vinh Chúa

Ban  Thanh Thiếu niên – Tôn vinh Chúa

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Ông  NGUYỄN VĂN TỨ  – Thư ký Hội đồng

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI