NHẮC LẠI VIỆC CHÚA LÀM |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Thi thiên 77:1-20  -o0o-   Câu gốc: Thi thiên 77:11

    1. Vì sao cần nhắc lại việc Chúa làm?
    2. Việc Chúa làm là gì?
    3. Nhắc lại việc Chúa là thì phải sống như thế nào?

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Chi phái  2  – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG  – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.