TỔNG KẾT THÁNH KINH HÈ 2018

SỰ THÁNH KHIẾT VÀ THÀNH TÍN CỦA CHÚA

Kinh thánh: Ca Thương 1:1-22  -o0o-   Câu gốc: Ca Thương 3:23


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

 

TỔNG KẾT THÁNH KINH HÈ

Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH  – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

PHÁT THƯỞNG TRƯỜNG CHÚA NHẬT – QUÍ 2

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.