Thursday, June 13, 2024
spot_img

Thờ Phượng – Bồi Linh – Thông Công

Lúc 13g30 ngày 01/7/2018, Hội thánh Chúa tại Tân Đức đã tổ chức chương trình Bồi linh Thông công cho 3 Hội thánh về tham dự. Diễn giả của chương trình là Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II Tổng Liên Hội.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Ban Đại Diện tỉnh Bình Thuận; Mục sư Phan Tài – Quản nhiệm Chi Hội Tân Đức; Mục sư Lưu Thuận An – Quản nhiệm Chi hội Tân minh và toàn thể con cái Chúa tại Tân Đức – Tân Minh – Sông Dinh tham dự.

Cô Mỹ Thanh hướng dẫn chương trình. Sau lời giới thiệu và chào mừng; Mục sư Nguyễn Văn Hoàng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị. Ban hát Hội thánh Tân Minh, Sông Dinh, Tân Đức góp phần tôn vinh Chúa. Cô Thúy Lan đố Kinh thánh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II Tổng Liên Hội chia sẻ Lời Chúa trong Dân 13:6; 14:1; Giô 14:6-14 và Câu gốc Giô 14:8: “Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi”. Với chủ đề “Người Theo Chúa Trọn Thành ”, Mục sư diễn giả đã nêu lên 3 điều (1) Sống biệt riêng cho Chúa (2) Đi theo sự dẫn dắt của Chúa (3) Sẳn sàn đối diện thử thách để khích lệ con cái Chúa tham dự. Mục sư Lưu Thuận An cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình bồi linh – thông công được kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI