HỌC BIẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Thi thiên 139:1-18  -o0o-   Câu gốc: Xuất 3:14a

  1. Chúa là Đấng như thế nào?
  2. Sống ra sau khi biết Chúa?


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT

Giáo viên & Phụ giáo  – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  LƯU CÔNG THUẬN  – Cầu nguyện Dâng hiến

Ông  ĐOÀN NGỌC LIÊM  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.